ΑΣΤΡΙΝΤ

Η Άστριντ είναι το κορίτσι του Ψάρη. Είναι σκληρή, φιλόδοξη, αποφασιστική και δυνατή Βίκινγκ, που έχει κερδίσει το σεβασμό των υπολοίπων κατοίκων του Μπερκ. Είναι πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τον Ψάρη, και το έχει κάνει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Website

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ

Η Καταιγίδα είναι ο δράκος της Άστριντ και ένας θηλυκός Θανατο-κόπτοδας. Είναι απίστευτα γρήγορη, αποφασιστική και ακριβής, και το έχει ήδη αποδείξει πολλές φορές. Αυτή και η Άστριντ είναι σπουδαία ομάδα και επικοινωνούν μεταξύ τους με κλειστά μάτια.

Website